B谩nh quy s么-c么-la tr岷痭g-s么-c么-la Outrageous

  • Th峄漣 gian chu岷﹏ b峄: 15 ph煤t
  • Th峄漣 gian n岷: 1 gi峄 25 ph煤t
  • Ph峄 v峄: 24

Nh峄痭g ng瓢峄漣 y锚u th铆ch s么-c么-la s岷 膽瓢峄 th瓢峄焠g th峄ヽ c谩c lo岷 b谩nh h岷 d岷玭 n脿y 膽瓢峄 l脿m t峄 chocolate v脿 khoai t芒y chi锚n - m峄檛 m贸n tr谩ng mi峄噉g ho脿n h岷

Th脿nh ph岷 - 1 - t煤i s么c么la (24 oz) b谩n th脿nh ph岷﹎ (4 c峄慶)

1 - g贸i (6 oz) ) thanh s么 c么 la tr岷痭g

1 - cup b啤 ho岷穋 margarine (2 que), nhi峄噒 膽峄 ph貌ng

1 - c峄慶 膽贸ng g贸i 膽瓢峄漬g n芒u
1 - mu峄梟g c脿 ph锚 vani
2 - tr峄﹏g l峄沶
2 1/2 - ch茅n b峄檛 膽a n膬ng
1 1 / 2 - mu峄梟g c脿 ph锚 baking soda
1/2 - mu峄梟g c脿 ph锚 mu峄慽
1 - ch茅n pecan ho岷穋 qu岷 贸c ch贸

C谩c b瓢峄沜

1. L脿m n贸ng l貌 膽岷縩 350 掳 F. Trong m峄檛 c谩i ch岷 1 l铆t, 膽un n贸ng 1 1/2 ch茅n khoai t芒y chi锚n tr锚n l峄璦 nh峄, khu岷 li锚n t峄, cho 膽岷縩 khi tan ch岷. L脿m ngu峄檌 膽岷縩 nhi峄噒 膽峄 ph貌ng, kho岷g 15 ph煤t, nh瓢ng kh么ng cho ph茅p s么 c么 la tr峄 n锚n ch岷痗 ch岷痭. Trong khi 膽贸, c岷痶 thanh s么 c么 la tr岷痭g n瓢峄沶g th脿nh 1/4 膽岷縩 1/2-inch kh峄慽; set 2. Trong t么 l峄沶, 膽谩nh b啤, 膽瓢峄漬g n芒u v脿 vani b岷眓g m谩y tr峄檔 膽i峄噉 v峄沬 t峄慶 膽峄 trung b矛nh cho 膽岷縩 khi nh岷 v脿 m峄媙. 膼谩nh tr峄﹏g v脿 s么 c么 la tan ch岷 cho 膽岷縩 khi s谩ng v脿 m峄媙. V峄沬 m峄檛 th矛a g峄, khu岷 trong b峄檛, baking soda v脿 mu峄慽. Khu岷 trong 2 1/2 ch茅n s么-c么-la c貌n l岷, c谩c mi岷縩g s么-c么-la tr岷痭g v脿 n峄璦 pecan.

    3. 膼峄慽 v峄沬 m峄梚 cookie, b峄檛 th矛a v脿o c峄慶 膽o th脿nh ph岷 kh么 1/4 ch茅n v脿 gi岷 b岷眓g dao. Tr锚n m峄檛 t岷 b谩nh m峄 m峄, th岷 b峄檛 c谩ch nhau kho岷g 2 inch4. N瓢峄沶g t峄 12 膽岷縩 14 ph煤t ho岷穋 cho 膽岷縩 khi 膽瓢峄 膽岷穞 (c谩c trung t芒m s岷 xu岷 hi峄噉 m峄乵 v脿 岷﹎). L脿m m谩t tr锚n t峄 cookie 2 ph煤t, sau 膽贸 lo岷 b峄 t峄 b岷g cookie 膽峄 m峄檛 rack l脿m m谩t, b岷眓g c谩ch s峄 d峄g m峄檛 turner. T岷 cookie m谩t m岷 gi峄痑 c谩c l么
  • M岷筼 chuy锚n gia
  • m谩y tr峄檔 膽i峄噉; rack l脿m m谩t

S峄 d峄g 1 thanh k岷筼 s么c么la s么 c么 la (1 oz), c岷痶 th脿nh kh峄慽 1/4 膽岷縩 1/2-inch, thay v矛 c谩c thanh n瓢峄沶g s么 c么 la tr岷痭g.

    膼峄 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, h茫y d霉ng 1 ch茅n b谩nh vani tr岷痭g khoai t芒y chi锚n (t峄 m峄檛 t煤i 12-oz) thay v矛 c岷痶 c谩c thanh n瓢峄沶g s么 c么 la tr岷痭g膼岷穞 thanh n瓢峄沶g tr锚n th峄泃. S峄 d峄g dao c峄 膽岷 b岷縫, c岷痶 thanh th脿nh 1/4 膽岷縩 1/2-inch kh峄慽mu峄梟g b峄檛 v脿o c峄慶 膽o th脿nh ph岷 kh么 1/4 ch茅n v脿 gi岷 b岷眓g dao.

Chia S岷 V峄汭 B岷 B猫 C峄 B岷
B脿i Tr瓢峄汣
Ti岷縋 Theo B脿i Vi岷縏

膼峄 L岷 B矛nh Lu岷璑 C峄 B岷