St. Patrick's Day Parfait

  • Prep thời gian: 5 phút
  • Thời gian nấu: 5 phút
  • Khẩu phần ăn: 1

Thành phần

1 - Sợi 1 ™ 90 calorie bạc hà fudge brownie, vỡ
3 - muỗng canh. Thời gian chuẩn bị: bánh pudding sôcôla trắng không có chất béo
1/2 - muỗng cà phê. crème de menthe rượu mùi (màu xanh lá cây)
1/4 - tsp. đường thô xanh

Các bước

  • 1. Trong một cái bát nhỏ, khuấy bánh pudding và kem. Nhúng cạnh của một cốc nhỏ vào bánh pudding và đường, sau đó là bánh pudding lớp và bánh brownie vụn. Rắc đường xanh lên trên và đào sâu vào parfait dành cho người lớn này

Lời khuyên của chuyên gia

  • Little Bite of Luck

Chia Sẻ VớI BạN Bè CủA BạN
Bài TrướC
TiếP Theo Bài ViếT

Để LạI Bình LuậN CủA BạN