Chuối cuộn lên

  • Thời gian chuẩn bị: 10 phút
  • Thời gian nấu: 10 phút
  • Khẩu phần ăn: 4

Tìm kiếm nhanh snack? Sau đó kiểm tra các cuộn cuộn chuối được làm bằng bơ đậu phộng, lớp phủ kem và mầm lúa mì. Sẵn sàng chỉ trong 10 ...

Thành phần

2 - (7 đến 8-inch) bánh bột mềm
3 - muỗng canh bơ đậu phộng
2 - muỗng canh kem nóng cao cấp
2 - chuối
2 - muỗng cà phê nướng lúa mì mầm

Các bước

  • 1. Trải bánh ngô với bơ đậu phộng. Lây lan kem lên cao cẩn thận trên bơ đậu phộng
  • 2. Đặt chuối vào giữa mỗi tortilla. (Nếu chuối rất cong, làm cho 2 vết cắt trong khoảng thời gian trên cạnh bên trong để làm cho chúng nằm thẳng.) Rắc mỗi với mầm lúa mì. Cuộn lên bánh. Cắt từng nửa theo đường chéo.

Chia Sẻ VớI BạN Bè CủA BạN
Bài TrướC
TiếP Theo Bài ViếT

Để LạI Bình LuậN CủA BạN